Her finder du handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos Stella T. Halvorsen, Stella Upgrading Through Learning og Mads Pii, Holistic Body Minding. Bemærk at du har fortrydelsesret både på køb af visse af de tjenesteydelser, vi udfører.

Generelle oplysninger

Stella T. Halvorsen
Enkeltmandsvirksomhed,
CVR: 1920 9571

Springbanen 27, 2. 1.
2820 Gentofte
stella@stellateresa.dk

Tlf.: 20 30 60 10
Etableret i 1996

Mads Pii
Enkeltmandsvirksomhed,
CVR: 32615856
Springbanen 27, 2. 1.
2820 Gentofte
mads@visionpii.dk
Tlf: 40 57 40 51
Etableret i 2010

Betaling

Fysiske produkter i shoppen på houseofhappyspirits.dk betales med betalingskort via Stripe – der kan betales med internationale kreditkort, men ikke Dankort.

Ved arrangementer foregår betaling ved fremsendelse af faktura forud eller ved betaling via hjemmesiden (Stripe).

Ved forløb sker betalingen enten forud for forløbet. Der er også mulighed for at købe klippekort til personlig træning eller kropsterapi sessioner, som skal betales forud.

Fakturaen skal være betalt, før sessionen påbegyndes. Det er også muligt at betale via Stripe (betalingskort) på hjemmesiden.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Stella, Stella Upgrading Through Learning og Mads, Holistic Body Minding.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din faktura med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Stella T. Halvorsen eller Mads Pii. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail stella@stellateresa.dk eller mads@visionpii.dk eller ved at ringe på telefon 20 30 60 10 (Stella) eller 40 57 40 51 (Mads).

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver vi et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.
Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at vi er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.
Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 20 30 60 10 (Stella), 40 57 40 51 (Mads) eller mail stella@stellateresa.dk eller mads@visionpii.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Læs vores privatlivspolitik her.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Stella på telefon 20 30 60 10 eller Mads på telefon 40 57 40 51 eller mail stella@stellateresa.dk eller mads@visionpii.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet